Kyberšikana a jej príčina našou nečinnosťou.

Internet prináša so sebou tak, ako pozitívne a vhodné veci, tak aj tie nežiaduce, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad aj kyberšikanu. V tejto dobe tak často opakované slovo spájané s rizikami moderného sveta je vážnejšia vec, než sa môže niektorým na prvý pohľad zdať. Týkať sa môže úplne kohokoľvek, kto má prístup na internet a na akomkoľvek zariadení.

mobil.jpg

Grafy a výskumy ukazujú, že najväčšiu skupinu zasiahnutých tvoria teenegery, čiže deti vo veku približne 12- 21 rokov. Pýtate sa, čím to je, že práve táto skupina ľudí je najviac postihnutá týmto javom? Je to samozrejme kvôli veku dotyčných, kvôli ich zmene, či už hormonálnej, telesnej, vizuálnej a spojenej s obdobím puberty.
Kyberšikana, ako jav predstavuje druh šikany vykonávaný prostredníctvom komunikačných a informačných technológií. V dnešnej dobe sa nie je čo čudovať, že sa deje hlavne na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter či Instagram, keďže naše deti trávia online väčšinu svojho času.

Preto je veľa krát ťažké si všimnúť, že práve vaše dieťa je obeťou, či samotným vykonávateľom šikany. Zvykli sme si na to, že naše deti majú svoju zábavu, ktorou je internet a miesto toho, aby sme s nimi riešili, čo na ňom robia, a ako konkrétne trávia svoj čas dávame im priveľkú slobodu, ktorá nemá hranice. A ak im aj nejaké stanovíme, kto nám zabezpečí, že keď sa nedívame sa dodržiavajú?
Anonymita prináša páchateľovi pocit bezúhonnosti a necíti vinu tak, akoby cítil pri odhalení jeho identity. Obete však mávajú vytypovaných páchateľov, pretože takáto forma šikany sa prenáša aj do reálneho sveta mladých ľudí, do lavíc a chodieb tried, ako do parkov a mestských častí.

sekce dříny.jpg

Agresorom môže byť človek, ktorý má problémy sám so sebou a vybúrenie si svojej nevyrovnanosti na druhom mu prináša klamlivý pocit toho, že on sám je v poriadku. Agresori niekedy potrebujú väčšiu psychologickú pomoc po ich odhalení, než samotné obete, ktoré tento čin môže posilniť na duchu.
Tento jav sa stáva čoraz častejším a preto je dôležité venovať mu aspoň trochu pozornosti a predovšetkým je doslova žiaduce venovať svoj čas vašim potomkom a predísť tak možným zlyhaniam vo vašej výchove, ktoré sa prejavia na citovej nevyrovnanosti vašim ratolestí.

4/5 - (1 vote)