Projekt domu nechajte na architekta

Zabezpečiť si bývanie je nutnosť, niekde bývať musíme všetci. Mladí ľudia sa orientujú prevažne na byty vo väčších mestách, kde je dostupnosť všetkých služieb vyššia ako na odľahlejšom vidieku. Do rodinných domov sa sťahujeme až vo veku, keď sú už deti odrastené a nepotrebujú opateru, ale sú samostatné a majú už svoj život.

shutterstock-311561513-w825-h-m0-w640-h240-m8

V poslednom období sa stavby rodinných domov striedajú s bytovými, v ktorých je menej bytových jednotiek a sú akýmsi kompromisom medzi bytom a domom. Projekty domov a bytových domov sú v kompetencii projekčných kancelárií, v ktorých pracujú architekti spolu s projektantmi a tvoria návrhy už od základov. Aj na Slovensku funguje mnoho projekčných kancelárií, ktoré sa môžu pochváliť kvalitnými projektmi rodinných alebo bytových domov.

Pod pojmom rodinný dom si možno predstavíme chalúpku so šikmou strechou a záhradou pri nej, no v súčasnosti domy už zďaleka nemajú typický tvar domov z minulosti, dnes už trendy v projektovaní siahajú oveľa ďalej. Moderné domy sú kombináciou klasiky s technickými vymoženosťami v maximálne možnej miere, dôraz sa kladie na úspornosť, funkčnosť a najnovším trendom sú takzvané inteligentné domy. Všetky projekty domov tieto vlastnosti sa snažia zakomponovať do projektov domov architekti, ktorí ich navrhujú. Samozrejme, že najprv je dôležité, aby každý detail predebatovali s investorom či budúcim majiteľom nehnuteľnosti, pretože dom musí byť v prvom rade príjemným miestom, kde sa budú všetci obyvatelia cítiť dobre a „doma“. Zohľadniť je preto nutné množstvo návrhov a požiadaviek každého z nich, a to musí zosúladiť architekt.

suburban-house-illustration_33099-2357

Majiteľ domu je dôležitý, jeho názor je základným pilierom, od ktorého sa architekt odráža a ďalej na ňom buduje. Výsledok však musí vlastníka osloviť a mal by s ním splynúť na prvý krát. Iba tak sa stane skutočne domovom, všetci obyvatelia musia byť s návrhom domu v súlade. Úlohou projektantov a architektov je pripraviť projekt domu, ktorý toto všetko bude spĺňať.

3/5 - (1 vote)