Typy napájacích zdrojov s napätím 12V

Napájacie zdroje môžeme rozdeliť na tieto základné kategórie. Adaptéry, interiérové napájacie zdroje, vodeodolné napájacie zdroje, priemyselné napájacie zdroje, prúdové, napäťové napájacie zdroje 24V, napájacie zdroje s filtrom PFC, predradníky, tlmivky a toroidné transformátory. Adaptéry sú zásuvkové napájacie zdroje pripojiteľné do bežnej zásuvky, na výstupe dávajú napätie štandardne zo zdroja 12V. Interiérové napájacie zdroje majú nízke IP krytie, vhodné pre použitie v suchom prostredí, na výstupe dávajú napätie štandardne 12V. Vodeodolné napájacie zdroje majú vysoké IP krytie, vhodné pre použitie vo vlhkom prostredí, na výstupe dávajú napätie štandardne 12V. Priemyselné napájacie zdroje majú nízke IP krytie a vysoký výkon, vhodné pre použitie vo suchom prostredí, na výstupe dávajú napätie štandardne 12V. Prúdové napájacie zdroje majú na výstupe konštantný prúd 350 mA, 500 mA alebo 700 mA.  Napäťové napájacie zdroje 24V majú na výstupe konštantné napätie 24V, ktoré sa používa pre staršie typy LED pásov.  

transformator

Napájacie zdroje s filtrom PFC zvyšuje účinník zdroja, teda celkovú účinnosť.Predradníky sa používajú v svietidlách s lineárnymi žiarivkami, sú alternatívou kombinácie Tlmivka + štartér. Tlmivky sú elektromagnetické transformátory, používajú sa v svietidlách s lineárnymi žiarivkami v kombinácii so štartérom. Toroidné transformátory sú elektromagnetické transformátory pre špeciálne aplikácie. Napájacie zdroje na DIN lištu je vhodné na priamu montáž do rozvodnej skrine na štandardnú DIN lištu. Je veľmi dôležité vedieť rozdiel medzi dvomi typmi LED systémov dostupnými na trhu. Jedná sa o LED systémy napájané konštantným napätím CV (constant voltage) a konštantným prúdom CC (constant current). Oba tieto systémy sú jedinečné a nie je možné ich zamieňať. Napäťový LED driver je vhodný pre všetky LED svetelné zdroje prevádzkované na napätí 12V alebo 24V. Prúdové LED drivery síú určené najmä pre prevádzku so svietidlami bez vymeniteľných svetelných zdrojov, majú konštantný prúd 350 mA, 500 mA alebo 700 mA.

napajaci zdro
 Systém konštantného napätia CV
Väčšina LED pásov a LED produktov je vo vyhotovení s napájaním konštantným napätím, to znamená, že napätie U (V) musí ostať rovnaké, nezávisle od záťaže. Ak je teda LED pás stavaný pre konštantné napätie, potom aj ďalšie časti systému napr. zdroj musí byť tohto typu.

Systém konštantného prúdu CC
To čo platilo pre systém CV, to platí aj tu, teda systém konštantného prúdu sa nedá kombinovať s komponentami konštantného napätia. Pri tomto systéme ostáva konštantný prúd I (A) nezávisle od zaťaženia, o čo sa stará elektronika. Výhodou tohto systému je, že prúd prechádzajúci LED diódami je stály a nezávislý na externých faktoroch (zmeny teplôt okolia a LED pásu) a na kolísaní napájacieho napätia vďaka čomu je osvetlenie rovnomerné po celej dĺžke LED pásu a počas celej jeho životnosti.