Vzdelanie


Vzdelanie ako také, ale najmä vysokoškolské vzdelanie posúva vedu, techniku a všetko okolo nás vpred a bez neho by tu mnoho vecí, ktoré dnes existujú neboli. Keby sa ľudia neboli ochotní učiť, na svete by vládla zaostalosť a vymoženosti a vynálezy, ktoré sú súčasťou každodenného života by neexistovali. Veď sami uznajte, keby ľudia nerozvíjali svoje vedomosti prišli by na to ako sa dostať do vesmíru, alebo ako zostrojiť automobil, televízor, mobilný telefón či rádio?

zkoušky

Základom každého úspechu je vzdelanie. Každý má svoj sen ohľadom svojej budúcej práce a podľa toho, kto ako študoval a bol ochotný sa vzdelávať, a ako ďaleko svoje vzdelanie dotiahol určujeme stupeň vzdelania, ktorý môže byť základný, stredoškolský alebo vysokoškolský. Základné vzdelanie je povinné pre každého z nás. Stredoškolské vzdelanie má väčšina ľudí. A novým trendom je vysokoškolské vzdelanie, o ktoré prejavuje záujem čoraz väčší počet ľudí. O vysokých školách počujeme často, ale viete aký systém majú vysoké školy, a ako také vysokoškolské vzdelanie prebieha? 

1.       Na vysokých školách študenti absolvujú skúšky, nechodia odpovedať pred tabuľu ani nepíšu nečakané previerky na aké boli zvyknutí. Ich vedomosti preverujú skúšky, ktoré môžu byť ústne, písomné alebo praktické. Študenti nedostávajú známky tak ako na základnej alebo strednej škole, ale sú hodnotení písmenami

učebna

·         A – 1 ( výborne)
·         B – 1,5 ( veľmi dobre)
·         C – 2 (dobre)
·         D – 2,5 ( uspokojivo)
·         E – 3 (dostatočne)
·         FX – 4  ( nedostatočne)
V porovnaní so strednou školou, ak nebudete s hodnotením spokojní, máte nárok na ďalšie dve opravné skúšky.
2.       Študenti vysokých škôl dosahujú tituly:
·         Prvý titul je bakalársky, ktorý trvá 3-4 roky, a študenti nadobudnú titul bakalár ( Bc.)
·         Druhý titul môže byť : 
a)       Magisterský 
b)      Inžiniersky
c)       Doktorský
·         Tretí titul je doktorandský a trvá 3-4 roky.

3/5 - (2 votes)